Prawo cywilne

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym m. in.:

  • ochrona własności i naruszanie posiadania,
  • zniesienie współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • rozgraniczenie,
  • służebności osobiste i drogowe,
  • eksmisja,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień (m. in. z tytułu: wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych, uszczerbku na zdrowiu, błędów medycznych, naruszenia dóbr osobistych, za urządzenia przesyłowe),
  • roszczenia o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,

Kontakt z kancelarią
Sądowa 19
22-400 Zamość
tel: +48 797 314 602
e-mail: kancelaria.wojtak@wp.pl
Godziny otwarcia
Pon. - Pt:
od 8:00 do 16:00
Sobota:
po wcześniejszym uzgodnieniu
Home O kancelarii Usługi Kontakt
Wykonanie strony WWW: Devilart