Prawo karne

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, w tym m. in.:

  • pomoc prawna oraz reprezentowanie stron na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • występowanie w charakterze obrońcy oraz reprezentowanie oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym (m. in. w sprawach o odroczenie i zawieszenie orzeczonej kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz przerwę w wykonaniu kary),
  • sporządzanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia (m.in. zażaleń, apelacji, kasacji),

Kontakt z kancelarią
Sądowa 19
22-400 Zamość
tel: +48 797 314 602
e-mail: kancelaria.wojtak@wp.pl
Godziny otwarcia
Pon. - Pt:
od 8:00 do 16:00
Sobota:
po wcześniejszym uzgodnieniu
Home O kancelarii Usługi Kontakt
Wykonanie strony WWW: Devilart