Zakres i obszar działalności

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom w zakresie:

 • reprezentowania klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami państwowymi i samorządowymi oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sadem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjny,
 • sporządzania pism procesowych, środków odwoławczych i środków zaskarżenia, oraz odwołań i skarg na decyzji organów,
 • sporządzanie umów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielania porad prawnych,

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym m. in.:
  • ochrona własności i naruszanie posiadania,
  • zniesienie współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • rozgraniczenie,
  • służebności osobiste i drogowe,
  • eksmisja,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień (m. in. z tytułu: wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych, uszczerbku na zdrowiu, błędów medycznych, naruszenia dóbr osobistych, za urządzenia przesyłowe),
  • roszczenia o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • windykacja należności na etapie przedsądowym oraz postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
 • prawa gospodarczego, w tym m. in.:
  • stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami,
  • sporządzenie i opiniowanie umów handlowych, uchwał, regulaminów oraz innych aktów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • prowadzenie negocjacji,
  • windykacja należności wynikających z obrotu gospodarczego,
 • prawa spadkowego, w tym m. in.:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • zachowek
  • odpowiedzialność z długi spadkowe,
 • prawa rodzinnego, w tym m. in.:
  • rozwód i separację,
  • alimenty,
  • uregulowanie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów dzieckiem,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku wspólnego,
 • prawa pracy, w tym m. in.:
  • zapłatę zaległego wynagrodzenia i inne świadczenia,
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m. in.:
  • prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych i zasiłkowych,
  • dotyczących prowadzonych przez ZUS postępowań,
 • prawa karnego, w tym m. in.:
  • pomoc prawna oraz reprezentowanie stron na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • występowanie w charakterze obrońcy oraz reprezentowanie oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym (m. in. w sprawach o odroczenie i zawieszenie orzeczonej kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz przerwę w wykonaniu kary),
  • sporządzanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia (m.in. zażaleń, apelacji, kasacji),
 • prawa administracyjnego, w tym m. in.:
  • reprezentowanie strony przed organami państwowymi i samorządowymi oraz przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
  • sporządzanie pism, odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych (WSA i NSA),
Kontakt z kancelarią
Sądowa 19
22-400 Zamość
tel: +48 797 314 602
e-mail: kancelaria.wojtak@wp.pl
Godziny otwarcia
Pon. - Pt:
od 8:00 do 16:00
Sobota:
po wcześniejszym uzgodnieniu
Home O kancelarii Usługi Kontakt
Wykonanie strony WWW: Devilart